Στο μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατέθεσε ως μάρτυρας η Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» Κατερίνα Νοτοπούλου, προκειμένου να στηρίξει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των 24 εργαζομένων μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ. Η Κατερίνα Νοτοπούλου υποστήριξε το αίτημά τους, να επιστρέψουν στις προηγούμενες θέσεις εργασίας τους, μέχρι την έκδοση απόφασης επί  της κύριας αγωγής που έχουν καταθέσει. 

 

Οι 24 εργαζόμενοι προσελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2020 ως υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ και στη συνέχεια ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους, διατηρώντας τις ίδιες ειδικότητες, τα ίδια καθήκοντα και τις ίδιες θέσεις στις οποίες είχαν τοποθετηθεί αρχικά.

Κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους εργάστηκαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης με πλήρη απασχόληση, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, με ιδιαίτερη επιμέλεια, απόδοση και ζήλο.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους ήταν όμοιες με αυτές του αντίστοιχου μόνιμου προσωπικού των ειδικοτήτων τους. Κατά γενική ομολογία επιτέλεσαν το έργο τους με συνέπεια και προσήλωση χωρίς τον προσωρινό, εποχικό χαρακτήρα. Οι ανάγκες που κάλυψαν δεν ήταν έκτακτες ή ευκαιριακές, αλλά πάγιες, μόνιμες και σταθερές.

Με τον τρόπο αυτόν συνέβαλλαν στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε όλη την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, έχοντας αποκτήσει ενιαία και συνεχόμενη προϋπηρεσία 10 μηνών.

Ξεχωριστή ήταν η συμβολή τους και στην αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, μετά από την κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε ο Δήμος.

Με δεδομένες τις τεράστιες ελλείψεις,  την κατά γενική ομολογία, άψογη επιτέλεση των καθηκόντων τους και την πολύτιμη εμπειρία που έχουν αποκτήσει, ο Δήμος δεν πρέπει να στερηθεί  των πολύτιμων υπηρεσιών τους.