• Δημιουργία διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων, για προσωρινή φιλοξενία αδέσποτων, σε ειδικά επιλεγµένη τοποθεσία, έτσι ώστε να υπάρχει κατάλληλος περιβάλλοντας χώρος, που να επιτρέπει την
Φόρτωση περισσοτέρων