ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

  • Το σχέδιο χωρικών παρεμβάσεων μορφοποιείται μέσα από ένα φίλτρο τεσσάρων σημείων. Οι αρχές που διατρέχουν τον σχεδιασμό μας και τα προτεινόμενα έργα είναι η κυκλική
Φόρτωση περισσοτέρων